Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ปรัชญาของไลฟ์รี่ คือการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
  3. เสียงจากผู้ใช้ "สินค้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริง"

เสียงจากผู้ใช้ "สินค้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริง"

การจัดการกับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อย่างถูกวิธีโดยการใช้สินค้าสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะ ช่วยให้คุณมีชีวิตในวัยสูงอายุที่ดีขึ้นได้อย่างไร?

ยูนิชาร์มทำการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นจำนวน 1,237 คน (ผู้ชาย 582 คน และ ผู้หญิง 655 คน) มาดูกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากเริ่มใช้สินค้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะ

ผลสำรวจโดย ยูนิชาร์ม เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (จากผู้ทำแบบสอบถามจำนวน 1,237 คน)

การใช้สินค้าสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะ ทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ และเกิดการพูดคุยมากขึ้น

ผลการสำรวจพบว่าผู้ที่ใช้สินค้าสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะ กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้าน มีปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับคนอื่นๆ มากขึ้น

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

ผู้ที่ใช้สินค้าสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะ สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ในแต่ละวัน รวมถึงส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม จากเดิมที่ผู้มีปัญหาปัสสาวะมักจะเก็บตัวอยู่ในบ้าน และไม่ค่อยมีการสื่อสารแม้แต่กับคนในครอบครัวกันเอง

ผู้ที่ใช้สินค้าสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะ สามารถสื่อสารกับเพื่อน และคนในครอบครัว ได้อย่างเป็นปกติ

เปรียบเทียบการใช้เวลาในสื่อสาร ระหว่างเพื่อน และคนในครอบครัว

ผลจากการสำรวจพบว่าผู้ใช้สินค้าสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะ ใช้เวลาในการสื่อสารกับคนรอบตัวมากขึ้น

การสื่อสารกับเพื่อน และคนในครอบครัวถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

*ความบ่อยมาก: มีปัญหาในการขับถ่ายมากกว่า1ครั้งต่ออาทิตย์

ความบ่อยปานกลาง: มีปัญหาในการขับถ่ายหลายครั้งในแต่ละเดือน

ความบ่อยน้อย: มีปัญหาในการขับถ่ายเดือนละครั้ง

การใช้สินค้าสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะ ยังช่วยให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นได้อีกด้วย

สิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีสุขภาพดี คือการปฏิบัติตาม 3 แนวทางพื้นฐาน ได้แก่ 1.โภชนาการที่ครบถ้วน 2.การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และ 3. การนอนหลับอย่างเพียงพอ

(แนวทางปฏิบัติจากโครงการ Health Japan 21 โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น)

มีสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของ "การใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงในแบบของตัวเอง" ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการยืดอายุขัยที่มีสุขภาพดี

ในการสำรวจ ตอนที่โฟกัสกับความพอใจในการใช้ชีวิต จะเห็นว่าผลคือผู้ที่เป็นคนดูแลการขับถ่ายมีระดับความพึงพอใจที่สูง

*ความบ่อยมาก: มีปัญหาในการขับถ่ายมากกว่า1ครั้งต่ออาทิตย์

ความบ่อยปานกลาง: มีปัญหาในการขับถ่ายหลายครั้งในแต่ละเดือน

ความบ่อยน้อย: มีปัญหาในการขับถ่ายเดือนละครั้ง

จัดการกับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อย่างถูกวิธี เพื่อให้คุณกลับมาใช้ชีวิต และสนุกกับการทำสิ่งต่างๆ ได้เองในแบบที่เคย ด้วยการหันมาใช้สินค้าสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะตั้งแต่ตอนนี้

ลองดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ออกแบบมาเพื่อผู้มีปัญหาปัสสาวะ และสินค้าแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ