Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. คำแนะนำในการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาในการขับถ่าย
  3. ข้อควรรู้ในการดูแลการขับถ่าย

ข้อควรรู้ในการดูแลสุขภาพการขับถ่าย

สิ่งสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุคือการให้ความเคารพ และเข้าใจต่อความต้องการในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวของเขาเอง ผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิค และเข้าใจกิจวัตรต่างๆ ของผู้สูงอายุ เพื่อให้เราสามารถจัดระดับการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม และไม่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ

การนั่ง ช่วยให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเป้าหมายสำคัญในการดูแลสุขภาพการขับถ่ายคือการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุให้สามารถนั่งขับถ่ายได้เอง

การฝึกฝนร่างกายให้ขับถ่ายเป็นเวลา จะช่วยให้ทั้งผู้ดูแล และตัวผู้สูงอายุเอง รู้เวลาที่จะต้องเข้าห้องน้ำ

การเข้าห้องน้ำได้เอง สามารถนั่ง และลุกยืนเปลี่ยนผ้าอ้อมได้เอง เป็นหนึ่งในกิจวัตรที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุ และยังช่วยลดภาระของผู้ดูแลได้อีกด้วย

การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวอาจเป็นงานหนักสำหรับคนในครอบครัว การขอรับความช่วยเหลือในการดูแลจากประกัน (หากมี) ซึ่งนอกจากช่วยแบ่งเบาภาระ ยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ

การเลือกผ้าอ้อมให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และช่วงเวลาในการสวมใส่ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่มีสุขภาพการขับถ่ายที่ดี และเป็นธรรมชาติ

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ