Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. คำแนะนำในการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาในการขับถ่าย
  3. คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพ
  4. การดูแลผู้สูงอายุที่ยืน หรือนั่งได้โดยมีผู้ช่วย

Unicharm Incontinence Care Lab Research Center การดูแลผู้สูงอายุที่ยืน หรือนั่งได้โดยมีผู้ช่วย

สิ่งสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ คือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจวัตรพื้นฐานต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจวัตรต่างๆ ได้อย่างสะดวก

เลือกใช้ผ้าอ้อมแบบกางเกง เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้ห้องน้ำ

การฟื้นฟูสุขภาพการขับถ่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ห้องน้ำได้เองเป็นปกติ จะต้องส่งเสริมให้เกิดการใช้ห้องน้ำเมื่อต้องการปัสสาวะ หรือขับถ่าย แทนการพึ่งพาผ้าอ้อมเพียงอย่างเดียว

ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ห้องน้ำได้สะดวก จึงควรเลือกผ้าอ้อมแบบกางเกงที่ง่ายต่อการถอด และสวมใส่ โดยสามารถใช้แผ่นเสริมซึมซับคู่กับผ้าอ้อมแบบกางเกงเพื่อลดการเปลี่ยนผ้าอ้อมได้อีกด้วย

ขั้นแรกของการกลับมาใช้ชีวิตได้โดยปกติ (เปลี่ยนจากการใช้ผ้าอ้อมมาเป็นแบบกางเกง)

ทำไมต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ห้องน้ำ

การนั่งโถจะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำใส้ และทำให้เรามีสุขภาพการขับถ่ายที่ดี การเข้าห้องน้ำจึงจัดเป็นกิจวัตรสำคัญที่ควรส่งเสริมในวัยผู้สูงอายุ

แต่นอกจากห้องน้ำจะเป็นทางเลือกดีที่สุดสำหรับการขับถ่ายแล้ว ห้องน้ำยังเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนผ้าอ้อม ซึ่งหากเราสามารถพื้นฟู และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ห้องน้ำได้ด้วยตัวเอง ก็จะช่วยให้การเดินทาง และการใช้ชีวิตนอกบ้านมีสะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น

จดบันทึกตารางการเข้าห้องน้ำ

การจดบันทึกข้อมูลการใช้ผ้าอ้อม ช่วงเวลาการขับถ่าย ลักษณะของอุจจาระ และอื่นๆ จะช่วยทำให้คุณเข้าใจอาการของผู้สูงอายุ และให้การจัดการดูแลได้ง่าย เช่น รู้ช่วงเวลาที่ต้องพาเข้าห้องน้ำ ช่วงที่ควรเปลี่ยนผ้าอ้อม

รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก หรือสีหน้าเวลาที่ต้องการขับถ่าย ก็เป็นสัญญาณที่ช่วยให้คุณพาผู้สูงอายุไปเข้าห้องน้ำได้ทันเวลา

การจดบันทึกข้อมูลเหล่านี้จะช่วยคุณส่งเสริมการใช้ห้องน้ำของผู้สูงอายุได้มากขึ้น

Unicharm Continence Support Research Institute

สถาบันวิจัยได้สำรวจเรื่องการดูแลการขับถ่าย ทั้งจากสถานพยาบาลและโรงพยาบาลทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยแนะนำการใช้ห้องน้ำร่วมกับกางเกงผ้าอ้อมไลฟรี่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการขับถ่าย และทำกิจกรรมด้วยตัวเอง

การดูแลผู้สูงอายุที่ยืน หรือนั่งได้โดยมีผู้ช่วย-ไลฟ์รี่ ประเทศไทย