Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. คำแนะนำในการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาในการขับถ่าย
  3. วิธีการใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

วิธีการใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ทำให้การสวมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นเรื่องง่าย ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะสำหรับทั้งผู้สูงอายุที่สามารถเดินได้เอง และสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

สาธิตการใส่ผ้าอ้อมแบบกางเกงด้วยตัวเอง ในกรณีที่ไม่มีผู้ช่วย (ฆพ. 3/2559)

ผู้สูงอายุที่สามารถลุก และนั่งได้เอง

วิธีการใส่ผ้าอ้อมที่ถูกต้อง ต้องเริ่มใส่ในขณะนั่ง

ตัวอย่างของสินค้าที่เหมาะแก่การสวมใส่

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป

สำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เวลาส่วนใหญ่นอนอยู่บนเตียง

สาธิตการใส่ผ้าอ้อมเทปกาว (ฆพ. 1/2559)

ตัวอย่างของสินค้าที่เหมาะแก่การสวมใส่

*ถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือไปจากในรูป หากเป็นแบบเดียวกันก็สามารถใช้ในลักษณะเดียวกันได้

สาธิตการใส่ผ้าอ้อมเทปกาวกับแผ่นเสริมซึมซับ (ฆพ. 2/2559)

ตัวอย่างของสินค้าที่เหมาะแก่การสวมใส่

* กรณีที่ใช้แผ่นเสริมซึมซับแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้ติดเทปกาวกันเลื่อนหลุดไว้ทางด้านหน้า

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ