Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. จัดการกับอาการปัสสาวะเล็ดอย่างไร
  3. การบริการกล้ามเนื้ออุ้มเชิงกราน

การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

เริ่มการฝึกท่าบริหารโดยนอนราบบนพื่น หรือนั่งหลังตรงชิดกำแพง

คำแนะนำตามวิดีโอ

คำแนะนำตามภาพประกอบ

ท่าพื้นฐาน

ท่านอนราบ

ท่านั่งหลังตรงชิดผนัง

ท่าอื่นๆ

หลังจากที่ทำท่าบริการท่าพื้นฐานได้คล่องแล้ว คุณสามารถลองทำท่าบริหารท่าอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้ด้วยท่าต่อไปนี้

ท่านั่งบนเก้าอี้

ท่ายืน

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ