Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์รี่

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะ แต่สามารถออกนอกบ้านได้ตามปกติ

ผู้สูงอายุที่เดินและ ช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้สูงอายุที่ยืนและเดินได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่ยืนได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่นั่งได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่นอน

แผ่นเสริมซึมซับ

เคล็ดลับในการเลือกประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ