Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์รี่

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

สำหรับผู้เริ่มมีปัญหาปัสสาวะ

ผู้สูงอายุที่เดินได้ด้วยตัวเอง

ผู้สูงอายุที่เดินได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ใช้ได้กับทุกสภาพร่างกาย

ผู้สูงอายุที่นั่งได้/นอนติดเตียง

แผ่นเสริมซึมซับ

เคล็ดลับในการเลือกประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ