Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์รี่
  3. ไลฟรี่ แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางคืนซึมซับมาก
ไลฟรี่ แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางคืนซึมซับมาก
แผ่นเสริมซึมซับ
5 ครั้ง
สำหรับทั้งเพศชายและหญิง
ซึมซับมาก..หลับสบาย

ผู้สูงอายุที่นั่งได้โดยผู้ช่วยเหลือ
ประเภท
ไลฟ์รี่ แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางวันมาตรฐาน
ไลฟ์รี่ แผ่นเสริมซึมซับ แบบชั่วโมงที่ยาวนาน
ไลฟ์รี่ แผ่นเสริมซึมซับ แบบกลางคืนซึมซับมาก
ปริมาณการซึมซับ
3 ครั้ง
4 ครั้ง
4 ครั้ง****
จำนวนบรรจุ / ราคา
18 ชิ้น / 117 บาท 
12 ชิ้น / 117 บาท 
10 ชิ้น / 117 บาท 
จำนวนบรรจุ / ราคา
28 ชิ้น / 179 บาท 
36 ชิ้น / 329 บาท 
30 ชิ้น / 329 บาท
จำนวนบรรจุ / ราคา
60 ชิ้น / 329 บาท 
   

คุณสมบัติของสินค้า

แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางคืนซึมซับมาก เหมาะสำหรับใช้คู่กับผ้าอ้อมแบบเทปกาว

ซึมซับได้ตลอดคืนเพิ่มเจลซึมซับ*** ปกป้องด้านหลังได้มากขึ้น ไม่รั่วซึม

**ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% ลดการใช้ผ้าอ้อมตัวนอกเหลือ 1-2 ชิ้นต่อวัน โดยเปลี่ยนเพียงแผ่นเสริมเท่านั้น

Feature Feature

ซึมซับได้ตลอดคืน แผ่นเดียวหลับสบาย

ด้วยเจลซึมซับที่เพิ่มขึ้น*** และแผ่นปกป้องด้านหลังที่กว้าง จึงคลายกังวลเรื่องการซึมเปื้อนด้านหลังหลับสนิทยาวนานตลอดคืน

*** เมื่อเทียบกับไลฟ์รี่ แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางวันมาตรฐาน

ส่วนกลางนูนกระชับรูปร่าง

ด้วยการออกแบบของร่องตรงกลางทำให้นูนรับกับรูปร่าง ดูดซับปัสสาวะพร้อมกระจายลงสู่ด้านล่างทันทีลดการรั่วซึบ แห้งสบาย

ขอบขาตั้ง ป้องกันการซึมเปื้อน

ขอบปกป้องด้านข้าง 2 ชั้น ที่นุ่มและยืดหยุ่น ลดการรั่วซึมสู่ผ้าอ้อมตัวนอกได้เป็นอย่างดี

ผิวหน้านุ่ม

สัมผัสที่อ่อนโยนต่อผิว

แผ่นซึบซับยาว 48 ซม.

ด้วยความยาวที่มากถึง 48 ซม.

ทำให้กระชับกับตัวผ้าอ้อมได้ดี

ลดการใช้ผ้าอ้อม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ใช้คู่กับผ้าอ้อมเทปกาว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

** เปรียบเทียบระหว่างใช้ผ้าอ้อมเทปกาวอย่างเดียวกับการใช้ผ้าอ้อมเทปกาวคู่กับแผ่นเสริมซึมซับ

วิธีใช้สินค้า

ใช้คู่กับผ้าอ้อมแบบเทปกาว

1. คลี่แผ่นเสริมซึมซับออก พับครึ่งแล้ววางแผ่นเสริมซึมซับไว้ตรงกลางเป้าของผ้าอ้อมแบบกางเกง
2. ยึดแผ่นเสริมซึมซับติดกับกางเกงผ้าอ้อมด้วยแถบติดเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด
3. ดึงกางเกงผ้าอ้อมพร้อมแผ่นเสริมซึมซับขึ้น จัดให้ขอบขาด้านข้างตั้งขึ้น ไม่พับหรือย่นทั้งด้านหน้าและหลัง

ควรเปลี่ยนแผ่นใหม่ เมื่อรู้สึกชื้น หรือถ่ายอุจจาระ หากเกิดการระคายเคืองหรือผดผื่นจากการใช้แผ่นเสริมซึมซับ กรุณาหยุดใช้

สาธิตการใส่ผ้าอ้อมเทปกาวกับแผ่นเสริมซึมซับ (ฆพ. 2/2559)

มาดูวิธีการใส่ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญกันเถอะ

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ