Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. จัดการกับอาการปัสสาวะเล็ดอย่างไร
  3. ความคิดเห็นจากผู้ที่มีอาการปัสสาวะเล็ด
  4. อาการปัสสาวะเล็ดครั้งแรก

เริ่มมีอาการปัสสาวะเล็ดเป็นครั้งแรก

คนส่วนใหญ่มักมีอาการปัสสาวะเล็ดครั้งแรกในวัยไหน

ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย ยูนิชาร์ม ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาการปัสสาวะเล็ด จำนวน 1,456 คน)

กว่า 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มมีอาการปัสสาวะเล็ดครั้งแรกในช่วงวัน 30 - 40 ปี

ช่วงอายุไหนบ้างที่เริ่มมีอาการปัสสาวะเล็ดเป็นครั้งแรก

กว่า 60% เริ่มมีอาการปัสสาวะเล็ดครั้งแรกในช่วงวัย 30 - 40 ปี

13.6% ในช่วงวัย 30-34 ปี

18.4% ในช่วงวัย 35-39 ปี

18.3% ในช่วงวัย 40-44 ปี

และ 16.1% ในช่วงวัย 45-49 ปี

จากผลการสำรวจจากแบบสอบถามอื่นๆ โดย ยูนิชาร์ม พบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงในช่วงวัย 40 ปีมักจะมีอาการปัสสาวะเล็ดเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกได้ว่าอาการปัสสาวะเล็ดไม่ใช่เรื่องแปลก และสามารถเกิดขึ้นได้เกือบแทบทุกคนในวัยที่มากขึ้น

ร้อยละ 62.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้ผ้าอนามัย หรือแผ่นอนามัย เมื่อมีปัสสาวะเล็ดครั้งแรก

คุณทำอย่างไรเมื่อมีอาการปัสสาวะเล็ดครั้งแรก?

ผลสำรวจผบว่าผู้มีอาการปัสสาวะเล็ดครั้งแรกส่วนใหญ่ร้อยละ 62.2 เลือกใช้ผ้าอนามัย หรือแผ่นอนามัยเพื่อซึมซับปัสสาวะ ร้อยละ 23.3 เลือกที่จะหาข้อมูลจากออนไลน์ก่อน และอีกร้อยละ 22.3 เลือกใช้สินค้าที่ออกแบบมาสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะ

คนส่วนใหญ่มีอาการปัสสาวะเล็ดครั้งแรก ในตอนที่ปวดปัสสาวะแต่เข้าห้องน้ำไม่ทัน

ครั้งแรกที่คุณมีอาการปัสสาวะเล็ด เกิดขึ้นตอนไหน?

ส่วนใหญ่เกิดขึ้นตอนที่ปวดปัสสาวะแต่ไปเข้าห้องน้ำไม่ทัน (ร้อยละ 25.6) บางคนมีอาการปัสสาวะเล็ดเพียงเล็กน้อยในครั้งแรกๆ โดยรู้ได้จากคราบปัสสาวะที่เลอะกางเกงใน และบางคนมีอาการปัสสาวะเล็ดจากการจาม หรือการได้กลิ่นเมื่อมีปัสสาวะเล็ด

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ