Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์รี่
  3. choose
  4. ความรู้พื้นฐานในการเลือกใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบเป็นกางเกงสวม และแบบเทปกาว โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามความตามสภาพร่างกายของผู้สวมใส่ รวมถึงลักษณะอาการของการขับถ่าย

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่จะประกอบไปด้วย ผ้าอ้อมตัวนอก และแผ่นเสริมซึมซับด้านใน

การเลือกใช้ประเภทของผ้าอ้อมที่เหมาะสม ควรดูจากสภาพร่างกายของผู้สวมใส่ และกิจวัตรในแต่ละวัน โดยอาจสลับใช้ระหว่างผ้าอ้อมแบบกางเกง และแบบเทปได้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลา หรือกิจกรรม

การเลือกผ้าอ้อมตัวนอกต้องดูจากสภาพร่างกายของผู้สวมใส่ (สามารถเดินได้เอง หรือนั่งเป็นส่วนใหญ่) รูปร่าง รวมไปถึงความสะดวกในการใช้ของตัวผู้สวมใส่เอง

พิจารณาจากช่วงเวลาที่ใช้ (กลางวัน หรือกลางคืน) และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อปริมาณของปัสสาวะ

การเลือกผ้าอ้อมตัวนอก

ผ้าอ้อมแบบกางเกง

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าน้องน้ำได้เอง หรือมีผู้ช่วยหลือ

ผ้าอ้อมแบบบางสบายที่ซึมซับปัสสาวะได้ 1-2 ครั้ง (และ 3-5 ครั้งสำหรับแบบหนาพิเศษ) สามารถใช้ร่วมกับแผ่นเสริมซึมซับ แกะเปลี่ยนได้สะดวก และช่วยให้ประหยัดมากขึ้น

ผ้าอ้อมแบบเทป

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่นอนเป็นส่วนใหญ่ หรือสามารถนั่งได้โดยมีผู้ช่วยเหลือ

ผ้าอ้อมแบบเทปรองรับปัสสาวะได้ 3-5 ครั้ง โดยสามารถใช้คู่กับแผ่นเสริมซึมซับเพื่อเพิ่มปริมาณการซึมซับ และประหยัดได้มากขึ้น

การเลือกแผ่นเสริมซึมซับ

แผ่นเสริมซึมซับใช้คู่กับผ้าอ้อมแบบกางเกง หรือแบบเทป ใช้โดยการแปะภายในผ้าอ้อมเพื่อเพิ่มปริมาณการซึมซับ และช่วยลดการเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อย ๆ เพียงแค่ถอดส่วนแผ่นเสริมทิ้งและสามารถติดอันใหม่ หรือใช้ผ้าอ้อมต่อได้เลย มีหลายขนาดปริมาณการซึมซับให้เลือกใช้ตามลักษณะการใช้งาน สภาพร่างกายของผู้สวมใส่

ไลฟ์รี่ แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางวันมาตรฐาน (สำหรับผ้าอ้อมแบบกางเกงและแบบเทป)

แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางวันมาตรฐาน เหมาะสำหรับใช้คู่กับ ผ้าอ้อมแบบเทปกาวหรือกางเกง ซึบซับดี ผิวสัมผัสนุ่ม ลดการระคายเคือง ช่วยลดการใช้ผ้าอ้อมตัวนอก  *ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% ลดการใช้ผ้าอ้อมตัวนอกเหลือ 1-2 ชิ้นต่อวัน โดยเปลี่ยนเพียงแผ่นเสริมเท่านั้น

ไลฟ์รี่ แผ่นเสริมซึมซับแบบชั่วโมงที่ยาวนาน (สำหรับผ้าอ้อมแบบกางเกงและแบบเทป)

แผ่นเสริมซึมซับแบบชั่วโมงยาวนาน เหมาะสำหรับใช้คู่กับ ผ้าอ้อมแบบเทปกาวหรือกางเกง เพิ่มเจลซึมซับที่มากขึ้น** รองรับในชั่วโมงที่ยาวนาน ลดภาระการเปลี่ยนผ้าอ้อม ไม่รั่วซึม *ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% ลดการใช้ผ้าอ้อมตัวนอกเหลือ 1-2 ชิ้นต่อวัน โดยเปลี่ยนเพียงแผ่นเสริมเท่านั้น

**เมื่อเทียบกับไลฟ์รี่ แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางวันมาตรฐาน

ไลฟรี่ แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางคืนซึมซับมาก (สำหรับผ้าอ้อมแบบเทปกาว)

แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางคืนซึมซับมาก เหมาะสำหรับใช้คู่กับผ้าอ้อมแบบเทปกาว ซึมซับได้ตลอดคืนเพิ่มเจลซึมซับ** ปกป้องด้านหลังได้มากขึ้น ไม่รั่วซึม *ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% ลดการใช้ผ้าอ้อมตัวนอกเหลือ 1-2 ชิ้นต่อวัน โดยเปลี่ยนเพียงแผ่นเสริมเท่านั้น

**เมื่อเทียบกับไลฟ์รี่ แผ่นเสริมซึมซับแบบกลางวันมาตรฐาน

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ