Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์รี่
  3. pants
  4. เลือกใช้ผ้าอ้อมแบบกางเกงเป็นครั้งแรก

ลองใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงครั้งแรก

ประสบการณ์จากผู้ใช้ที่ชื่นชอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกง

ผลสำรวจโดย ยูนิชาร์ม ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (จากผู้ทำแบบสอบถามจำนวน 356 ที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด)

เหตุผลที่เลือกผ้าอ้อมแบบกางเกง