Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์รี่
  3. เสียงจากผู้ใช้แผ่นซึมซับปัสสาวะ

เสียงจากผู้ใช้แผ่นซึมซับปัสสาวะ

แชร์คำแนะนำในการเลือกใช้แผ่นซัมซับปัสสาวะ และประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

หมายเหตุ: ข้อมูลจากผลสำรวจผู้บริโภคจำนวนทั้งหมด 156 คน ในเดือนกันยายน - ตุลาคม ปี 2558 จัดทำโดยบริษัท Unicharm

คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ความคิดเห็นจากผู้ใช้จริง และความประทับใจที่ได้ใช้แผ่นซับปัสสาวะ