Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์รี่
  3. purchase
  4. เลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

ก่อนที่คุณจะซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ครั้งแรก คุณได้สอบถามใครก่อนไหม หรือได้ลองหาข้อมูลเองหรือไม่ ลองมาดูประสบการณ์จากผู้ใช้คนอื่นๆ กันว่าเขาว่าอย่างไร

ผลสำรวจโดย ยูนิชาร์ม ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558 (จากผู้ทำแบบสอบถามจำนวน 131 ที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด)

67% ของผู้ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ครั้งแรก เลือกที่จะปรึกษาคนอื่นก่อนการจะซื้อด้วยตัวเอง

ก่อนที่คุณจะซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก คุณเคยปรึกษาใครมาก่อนหรือไม่ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ผลจากแบบสอบถามของเราพบว่าคนที่ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ครั้งแรก ส่วนใหญ่มีการปรึกษาและขอคำแนะนำจากคนอื่นมาก่อน โดยมี 38.9% ที่ขอคำปรึกษาจากคนในครอบครัว ตามมาด้วยพนักงานร้านค้า และพยาบาล หรือคุณหมอ และยังพบว่าพนักงานร้านขายยาเป็นบุคคลที่ให้ความรู้ในการเลือกซื้อได้ดีทีเดียว

64% ของผู้ทำแบบสอบถามมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่มาก่อนไปที่จะไปดูสินค้าที่ร้าน

ก่อนซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก คุณหาข้อมูลจากแหล่งไหนบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ผลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (64.1%) หาข้อมูลก่อนที่จะซื้อใช้ครั้งแรกโดยดูจากสินค้าจริงที่อยู่หน้าร้าน เพราะการเห็นสินค้าจริง และการได้ดูฉลากบนแพ็คเกจช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ดี ในขณะที่ 39% มีการหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ (ทั้งจากเว็บไซต์ของยี่ห้อสินค้า และเว็บออนไลน์ช้อปปิ้ง) ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีในการเปรียบเทียบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ยี่ห้อต่างๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปยังหน้าร้าน

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อดูขนาด และปริมาณการซึมซับ

ตอนซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ครั้งแรก คุณให้ความสำคัญกับข้อมูลใดบนบรรจุภัณฑ์บ้าง

จากการสอบถามผู้ใช้งานมาก่อน ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบปริมาณการซึมซับ ขนาด ความยากง่ายในการสวมใส่ ความอ่อนโยนต่อผิว ความหนาบาง และการป้องกันการรั่วซึม และหากเป็นสินค้าต่างยี่ห้อก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของคุณสมบัติ และขนาดอีกด้วย โดยสามารถเทียบข้อมูลได้จากฉลาก

ข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้ บนแพ็คเกจของไลฟ์รี่

บรรจุภัณฑ์ของไลฟ์รี่จะมีบอกจำนวนชิ้น ขนาด และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

คุณสามารถดูข้อมูลสินค้า ส่วนประกอบ วันที่ผลิต วีธีการใช้สิน ได้จากบนบรรจุภัณฑ์ของ ไลฟ์รี่ โดยสินค้าสามารถใช้ได้ 3 ปีนับจากวันที่ในการผลิต