Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์รี่
  3. purchase
  4. เลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

เราสอบถามไปยังผู้ใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ครั้งแรก ว่าเขามีปัญหาอะไรในการซื้อบ้าง

ผลสำรวจโดย ยูนิชาร์ม ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 (จากผู้ทำแบบสอบถามจำนวน 131 ที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด)

คนที่ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ครั้งแรกมีปัญหาอะไรกันบ้าง

คำแนะนำสำหรับคนที่ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ครั้งแรก