Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์รี่
  3. choose
  4. การเลือกผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

การเลือกผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

เราสอบถามไปยังผู้ใช้เกี่ยวกับครั้งแรกที่เขาต้องซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ลองมาดูว่าพวกเขาตอบว่าอะไรบ้าง

เก็บบันทึกข้อมูลโดย ยูนิชาร์ม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 13 กันยายน พ.ศ. 2556 (จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 349 ที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด)

ไซส์ ความใส่สบาย และรูปแบบผ้าอ้อม เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ความสำคัญมากที่สุดในการซื้อครั้งแรก

มีปัญหาอะไรบ้างในครั้งแรกที่คุณเลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

ผู้ซื้อครั้งแรกส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าควรจะเลือกไซส์ผ้าอ้อมเบอร์ไหนที่จะเหมาะสมกับตังเอง และกังวลว่าการใส่ผ้าอ้อมจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ในกรณีที่เป็นผู้ดูแลเองก็ไม่มั่นใจว่าควรจะเลือกไซส์ไหนให้เหมาะกับผู้สวมใส่

ไลฟ์รี่ ได้รวบรวมคำแนะนำ และเทคนิคในการเลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไว้ให้คุณแล้ว

คำแนะนำจากประสบการณ์ของผู้ใช้ เกี่ยวกับการเลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

คุณมีคำแนะนำอย่างไรที่จะบอกกับคนที่เลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

จากประสบการณ์ของผู้ใช้ แนะนำให้เลือกสินค้าที่มีการซึมซับที่ดี ไม่รั่วซึม อ่อนโยนต่อผิว สามารถสวมถอดได้ง่าย มีผิวสัมผัสที่เบาสบายเหมือนใส่กางเกงใน และควรลองใช้สินค้าหลากหลายแบบเพื่อหาแบบที่เหมาะกับทั้งตัวผู้สวมใส่ และสะดวกในการใช้งานของผู้ดูแล