Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์รี่
  3. choose
  4. เลือกใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

การเลือกผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

แชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้เมื่อต้องเลือกซื้อผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก คุณไม่ใช่คนเดียวที่ประสบปัญหานี้ ลองฟังคำแนะนำจากพวกเขา และคุณจะคลายความกังวลได้มากขึ้น

ผลสำรวจโดย ยูนิชาร์ม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 13 กันยายน พ.ศ. 2555 (จากผู้ทำแบบสอบถามจำนวน 131 ที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด)

คำแนะนำจากผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อครั้งแรกมาก่อน

จะเห็นว่าครั้งแรกจะต้องมีการลองใช้สินค้ารูปแบบต่างๆ เพื่อหาว่าแบบไหนที่เหมาะกับผู้สวมใส่ ไลฟ์รี่ ได้รวบรวมเทคนิคในการเลือกสินค้าที่เหมาะสมไว้ให้คุณแล้ว