Thailand

  1. หน้าหลัก
  2. การป้องกันภาวะสมองเสื่อม
  3. ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมคือ ความชรา และพันธุกรรม คิดเป็นร้อยละ 65 ของสาเหตุการเกิดภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด

ขณะที่อีกร้อยละ 35 เป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย และยังพบว่า ความสามารถทางการได้ยิน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเช่นกัน โดยพบมากเป็นร้อยละ 9 ของปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิต

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อภาวะสมองเสื่อม ดังนี้

ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อภาวะสมองเสื่อม

การสูบบุหรี่ และการไม่ออกำลังกาย

มีงานวิจัยจำนวนมากพบว่าคนที่ขาดการออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมที่ต้องเดิน ขยับตัว มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้มากกว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

ส่วนการสูบบุหรี่ เสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติ หรือโรคที่เพิ่มโอกาสการเกิดภาวะสมองเสื่อม เช่น เส้นเลือดสมองตีบ และความดันสูง

โรคปริทันต์ หรือโรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง (รำมะนาด)

อาการอักเสบที่ก่อให้การทำลายอวัยวะรอบตัวฟัน เช่น เหงือก กระดูกรองรับรากฟัน เคลือบรากฟัน ของโรคปริทันต์ เป็นเหตุที่ทำให้ร่างกายสามารถติดเชื้อจากแบคทีเรียทางช่องปากได้ง่าย และเสี่ยงต่อการเกิดโรคภาวะหลอดเลือด โรคหัวใจ และเบาหวาน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม

นอกจากนี้อาการอักเสบรุนแรงของเหงือกยังทำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยลง ขาดสารอาหาร ส่งผลต่อการคงสภาพของกล้ามเนื้อ กระดูก และสมอง ที่ส่งผลต่อภาวะสมองเสื่อมได้เช่นกัน

การขาดการศึกษา และขาดการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด

งานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่เกิดในยุคที่การระบบการศึกษายังไม่พัฒนาเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้มากกว่า

รวมถึงการขาดการทำกิจกรรมที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ หรือการทำสิ่งใหม่ๆ ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน

ขาดการเข้าสังคม และพบปะผู้คน

การพบปะผู้คนเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการทำงานของระบบประสาท สมอง และการบวนการจดจำได้เป็นอย่างดี การมีแผนที่จะทำสิ่งต่างๆ ต้องคิด เตรียมตัวอยู่เสมอ ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมอง

การขาดโอกาสในการทำกิจกรรมเหล่านี้จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรับรู้ และการเรียกคืนความจำที่ลดลง

ภาวะเครียดส่งผลต่อสุขภาพจิต

คนที่มีภาวะเครียด หรือเกิดอาการเครียดได้ง่าย มีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมสูงกว่าปกติถึง 2-3 เท่า

ทั้งนี้การเริ่มมีอาการหลงลืมในช่วงแรกของภาวะสมองเสื่อม ก็ทำให้เกิดภาวะเครียดที่ยิ่งส่งผลต่อตัวผู้ป่วยได้เช่นกัน

เลือกร้านค้าออนไลน์ที่คุณต้องการ

  • LifreeFamily
  • Shopee
  • Lazada